ÎNAINTE DE A UTILIZA SITE-UL ŞI ORICARE DINTRE SERVICIILE OFERITE, VĂ RUGĂM SĂ CITIŢI CU ATENŢIE ACEŞTI TERMENI DE UTILIZARE. TERMENII REGLEMENTEAZĂ UTILIZAREA DE CĂTRE DVS. A SITE-ULUI, A MATERIALELOR DIN CADRUL ACESTUIA ŞI A SERVICIILOR NOASTRE

Ultima modificare 14 iunie 2013

Generalităţi

Acest site web (excluzând site-urile către care există legături) („Site-ul”) este deţinut şi controlat de SPD Swiss Precision Diagnostics GmbH („SPD”), o companie cu sediul în Elveţia. Este operat în numele SPD de către terţe părţi. În plus, este posibil ca SPD, la alegerea sa, să pună la dispoziţie anumite servicii în anumite ţări (de ex., Careline) („Servicii”). Disponibilitatea şi conţinutul Serviciilor diferă de la o ţară la alta. Aceşti Termeni de utilizare se vor aplica şi canalului Clearblue de pe youtube.com şi orice referinţă la Site va include şi acest canal.

Prin accesarea acestui Site şi a oricăruia dintre Servicii, acceptaţi aceşti Termeni de utilizare, în cea mai recentă versiune a lor, aşa cum sunt postaţi periodic în această zonă a Site-ului. De aceea, trebuie să recitiţi periodic aceste informaţii, deoarece este posibil ca aceşti termeni să se fi modificat de la ultima dvs. vizită. Este posibil ca Serviciilor să li se aplice termeni suplimentari.

Site-ul şi Serviciile pot fi accesate din diferite ţări din întreaga lume. Deoarece fiecare dintre aceste ţări are legi care pot fi diferite faţă de cele din Elveţia, prin accesarea Site-ului şi a Serviciilor, indicaţi faptul că acceptaţi că, în plus faţă de aceşti Termeni de utilizare, legile din Elveţia se vor aplica exclusiv pentru toate situaţiile survenite direct sau asociate cu utilizarea şi conţinutul Site-ului şi Serviciilor. De asemenea, sunteţi de acord şi acceptaţi jurisdicţia neexclusivă a instanţelor din Geneva, Elveţia asupra acestor situaţii. Dacă nu sunteţi de acord cu aceşti Termeni de utilizare, vă rugăm să nu utilizaţi Site-ul şi Serviciile.

Disponibilitatea produselor

Referinţele la un produs sau un serviciu în cadrul acestui Site sau în momentul oferirii Serviciilor nu constituie o ofertă de vânzare sau de furnizare a produsului sau a serviciului respectiv.  Este posibil ca acest Site să facă referire la produse care nu au fost încă înregistrate sau aprobate în anumite ţări. Pentru informaţii despre produsele disponibile în ţara dvs., adresaţi-vă unui farmacist local. Înaintea unei achiziţii, trebuie să obţineţi indicaţii specifice cu privire la disponibilitatea şi adecvarea unui anumit produs sau serviciu. Imaginile produselor au exclusiv rol de ilustrare.

Limitarea răspunderii

Site-ul şi toate informaţiile şi materialele conţinute de acesta, precum şi toate informaţiile şi materialele asociate oferite ca parte a unor Servicii, sunt oferite „ca atare”, cu scopul exclusiv al unei informări generale. Acestea nu trebuie invocate pentru un anumit scop şi nu se oferă nicio reprezentare, garanţie sau angajament, expres sau implicit, că aceste informaţii sunt exacte, actuale, complete, adecvate sau potrivite. Trebuie să utilizaţi propria judecată pentru evaluarea informaţiilor oferite prin intermediul Site-ului şi Serviciilor noastre, iar prin utilizarea acestora, acceptaţi riscul că există posibilitatea ca aceste informaţii să nu fie exacte, actuale, complete, adecvate sau potrivite pentru cerinţele şi nevoile dvs.

CONSULTAŢI ÎNTOTDEAUNA PERSONALUL MEDICAL CALIFICAT PENTRU SFATURI MEDICALE ŞI CITIŢI CU ATENŢIE ŞI ÎN ÎNTREGIME ETICHETA DE PE AMBALAJ ŞI PROSPECTUL CU INSTRUCŢIUNI AL TUTUROR PRODUSELOR ÎNAINTE DE UTILIZARE. NICIUNA DINTRE INFORMAŢIILE DE PE ACEST SITE, DIN MATERIALELE ŞI/SAU SERVICIILE OFERITE DE SPD, DE AFILIAŢII SĂI SAU DE FURNIZORII TERŢI NU POATE ÎNLOCUI SFATUL MEDICAL SAU O EXAMINARE REALIZATĂ DE CĂTRE PERSONALUL MEDICAL CALIFICAT. SPD şi afiliaţii săi nu practică medicina şi nu oferă servicii sau sfaturi medicale. 

SPD şi afiliaţii, directorii, angajaţii şi agenţii săi nu vor purta responsabilitatea pentru nicio pierdere, daună sau cheltuială survenită în urma unei accesări sau utilizări a acestui Site, a informaţiilor sau materialelor conţinute de acesta sau de site-urile către care se oferă legături, sau a Serviciilor, incluzând, fără a se limita la, o pierdere a profitului sau daune indirecte, incidentale, de consecinţă sau punitive (chiar dacă SPD şi afiliaţii, directorii, angajaţii sau agenţii săi au fost informaţi cu privire la posibilitatea unor astfel de daune).

SPD îşi rezervă dreptul de a aduce modificări şi corecturi şi/sau de a suspenda accesul la acest Site şi/sau la Servicii ori de câte ori SPD consideră că este necesar şi fără un aviz prealabil. Site-ul şi/sau Serviciile pot fi uneori indisponibile din cauza unor defecţiuni de reţea, de software sau ale furnizorilor terţi, a unor actualizări sau a lucrărilor de dezvoltare. Compania SPD nu va fi răspunzătoare dacă Site-ul şi/sau Serviciile nu sunt disponibile la un moment dat, pentru o anumită perioadă, inclusiv, dar fără a se limita la, pentru eventualele daune survenite ca urmare a unei astfel de indisponibilităţi.

Dreptul SPD de utilizare a conţinutului trimis de către utilizatori

În anumite părţi ale acestui Site, puteţi fi invitat(ă) să încărcaţi sau să împărtăşiţi informaţii personale (numele, domiciliul, adresa de e-mail, numărul de telefon, informaţii legate de sănătate, data naşterii etc.), povestiri, imagini, cunoştinţe, comentarii, idei, întrebări, tehnici sau informaţii similare („Conţinut”).

Prin aceasta, sunteţi de acord cu utilizarea gratuită, nelimitată, la nivel mondial a Conţinutului respectiv de către SPD, afiliaţii săi şi părţile terţe desemnate, pentru includerea în Site sau în alte materiale, în orice format (digitale, tipărite, medii sociale etc.), în scopuri promoţionale sau de altă natură.

SPD şi afiliaţii săi vor avea dreptul, la discreţia lor absolută şi fără niciun aviz, de a utiliza, de a nu utiliza, de a îndepărta, şterge, distribui, dezvălui, copia, modifica, adapta, crea lucrări derivate, afişa public şi traduce în întregime sau parţial un astfel de Conţinut, fără restricţii, putând oferi altora autorizaţia de a face la fel. În plus, SPD va avea dreptul de a utiliza gratuit orice idei, concepte, cunoştinţe, designuri sau tehnici cuprinse de acest Conţinut, în orice scop, incluzând, dar fără a se limita la, dezvoltarea, fabricarea, proiectarea şi comercializarea produselor şi altor elemente care încorporează astfel de idei, concepte, cunoştinţe, designuri sau tehnici.

În cazul în care vă retrageţi consimţământul, aceasta se va aplica doar în viitor, din momentul în care SPD primeşte înştiinţarea de retragere a consimţământului, oricărei utilizări viitoare a Conţinutului, excluzând orice material creat şi comunicat anterior.

Periodic, SPD actualizează Site-ul cu un Conţinut nou. SPD îşi rezervă dreptul de a selecta ceea ce consideră a fi cel mai potrivit Conţinut pentru postare şi nu poate oferi nicio garanţie că va publica, făcând posibilă vizualizarea pe Site sau altundeva, a Conţinutului oferit de dvs.

Atunci când solicitaţi Servicii (de ex., Careline), puteţi fi invitat(ă) să împărtăşiţi informaţii personale, cum ar fi numele, domiciliul, adresa de e-mail, numărul de telefon, informaţii legate de sănătate, data naşterii etc. (˜„Informaţii pentru serviciu”). Prin împărtăşirea Informaţiilor pentru serviciu, oferiţi SPD, afiliaţilor săi şi altor companii terţe permisiunea de a utiliza aceste Informaţii pentru a vă satisface solicitarea. În plus, este posibil ca atunci când solicitaţi Servicii, să fiţi invitat(ă) să împărtăşiţi Conţinut, având libertatea de a accepta sau refuza aceasta, fără niciun impact asupra Serviciilor solicitate. Dacă acceptaţi să împărtăşiţi acest Conţinut, se vor aplica termenii de mai sus cu privire la Conţinut.

Conduita utilizatorului

Prin utilizarea Site-ului şi a Serviciilor, acceptaţi că informaţiile pe care le oferiţi sunt adevărate şi precise. Informaţiile trimise fără a fi solicitate, cum ar fi întrebările, comentariile sau sugestiile, prin intermediul Site-ului sau prin alte mijloace de comunicare, nu vor fi considerate confidenţiale. SPD şi afiliaţii săi nu vor avea nicio obligaţie faţă de dvs. cu privire la aceste informaţii.

Sunteţi de acord că niciun Conţinut trimis sau postat de dvs. nu va viola sau încălca drepturile unei alte persoane şi nu va conţine materiale calomniatoare, defăimătoare, obscene sau ilegale. Orice Conţinut postat pe Site poate fi monitorizat. SPD îşi rezervă dreptul de a îndepărta imediat orice Conţinut care, în opinia sa rezonabilă, conţine materiale calomniatoare, defăimătoare, obscene, frauduloase, care încalcă drepturile unei persoane, este plin de ură sau inacceptabil sau este fraudulos conform legislaţiei aplicabile.

Drepturile de proprietate intelectuală

Copyright ©2008-2013 SPD. Toate drepturile rezervate. Toate drepturile de autor şi drepturile de proprietate intelectuală asupra textului, imaginilor, elementelor grafice, sunetelor, software-ului, „aspectului şi atmosferei” generale şi celorlalte materiale de pe acest Site şi din materialele SPD sunt deţinute de SPD şi companiile afiliate (cu excepţia conţinutului părţilor terţe, identificat ca atare) sau acestea sunt incluse cu permisiunea proprietarului relevant.

Puteţi răsfoi acest site şi reproduce pasaje (cu excepţia conţinutului părţilor terţe, identificat ca atare) prin imprimare, descărcare pe un hard disk şi distribuire către alte persoane pentru utilizare personală, necomercială, la domiciliu. O astfel de utilizare trebuie să aibă întotdeauna un scop exclusiv informativ, iar înştiinţarea privind drepturile de autor de mai sus trebuie să apară în toate reproducerile, cu o referire la Termenii de utilizare.

Nicio reproducere a unei părţi a Site-ului nu poate fi vândută sau distribuită pentru beneficii comerciale şi nici nu poate fi modificată sau încorporată în alte lucrări sau publicaţii, pe suport de hârtie sau electronic, inclusiv prin postări pe alte site-uri.

Nicio parte a acestui site web nu poate fi interpretată ca oferind, în mod implicit, prin interdicţie sau în orice alt mod, vreun drept de utilizare sau vreo licenţă de utilizare a unui drept de autor, a unor brevete, mărci comerciale, sigle şi mărci de servicii ale SPD. SPD îşi protejează drepturile de proprietate intelectuală conform legislaţiei aplicabile.

Mărci comerciale

Toate mărcile comerciale, mărcile de servicii şi siglele afişate pe acest Site sunt deţinute sau utilizate sub licenţă de către SPD şi afiliaţii săi, iar toate drepturile sunt rezervate. Printre altele, acestea includ numele „SPD” şi sigla şi denumirile de produse, inclusiv PERSONA®, Clearblue®, Clearplan®, Conception Indicator™, Intima™ şi Wish for a Baby™ (cunoscut şi ca Kinderwunsch™ şi Envie d'un Bébé™). Utilizarea neautorizată a mărcilor comerciale, a mărcilor de servicii sau a siglelor este strict interzisă.

Site-uri la care se face trimitere

În diferite puncte în Site este posibil să vi se ofere linkuri automate către site-uri de internet ale unor terţe părţi, relevante pentru un anumit aspect al acestui Site. Aceasta nu înseamnă că SPD este asociată sau susţine aceste site-uri sau proprietarii lor. Deşi SPD speră că aceste site-uri vor fi de interes pentru dvs., SPD şi afiliaţii, directorii, angajaţii şi agenţii săi nu au nicio responsabilitate sau răspundere pentru site-urile terţelor părţi, pentru informaţiile cuprinse de acestea sau pentru disponibilitatea lor.

Informaţii despre dvs. şi despre vizitele dvs. la Site şi Servicii

Procesăm informaţii despre dvs., conform Politicii noastre de confidenţialitate. Prin utilizarea Site-ului şi Serviciilor, acceptaţi această procesare şi utilizare a informaţiilor dvs., inclusiv a informaţiilor personale, în conformitate cu această Politică.

Viruşi, hacking şi alte infracţiuni

Nu trebuie să utilizaţi abuziv Site-ul nostru prin introducerea de viruşi, troieni, viermi, bombe logice sau alte materiale maliţioase sau dăunătoare tehnologic. Nu trebuie să încercaţi să obţineţi acces neautorizat la Site-ul nostru sau la orice server, computer sau bază de date conectată la Site-ul nostru.

Prin încălcarea acestei prevederi, comiteţi o infracţiune. Vom raporta orice astfel de abatere autorităţilor competente de aplicare a legii şi vom coopera cu aceste autorităţi, dezvăluind identitatea dvs. În cazul unei astfel de abateri, dreptul dvs. de a utiliza Site-ul va înceta imediat.

SPD, afiliaţii săi şi furnizorii terţi nu vor fi răspunzători pentru pierderile sau daunele cauzate de un atac de tip blocare distribuită a serviciului, de viruşi sau alte materiale dăunătoare tehnologic care pot infecta computerul dvs., programele de computer, datele sau alte materiale cu titlu de proprietate, în urma utilizării Site-ului nostru de către dvs. sau a descărcării de către dvs. a materialelor publicate pe Site-ul nostru sau pe orice alt site web legat la Site.

Nulitate

În măsura în care vreuna dintre prevederile cuprinse în aceşti Termeni de utilizare este considerată ilegală, nevalidă sau inaplicabilă, aceasta va fi declarată nulă şi va fi ştearsă, fără ca aplicabilitatea celorlalte prevederi să fie afectată.

Pe cine puteţi contacta

Dacă aveţi comentarii sau întrebări legate de aceşti Termeni de utilizare sau de Politica de confidenţialitate, dacă doriţi să raportaţi o încălcare a Termenilor de utilizare sau a Politicii de confidenţialitate sau dacă doriţi să solicitaţi accesul, corectarea sau ştergerea informaţiilor dvs. personale, vă rugăm să adresaţi o scrisoare către SPD Swiss Precision Diagnostics Ltd., în atenţia Consiliului General la 47 route de St Georges, 1213 Petit-Lancy, Elveţia, sau un e-mail către SPD, la adresa privacy@spdspark.com.

Dacă aveţi întrebări legate de produse, contactaţi Careline. Aceasta este operată de compania afiliată SPD, SPD Development Company Limited, din Regatul Unit. Detaliile de contact Careline sunt prezentate pe Site-ul specific ţării dvs., la Contact. Vă rugăm să fiţi pregătit(ă) să oferiţi informaţii despre numărul de lot de pe ambalajul produsului. Apelurile către Careline pot fi monitorizate sau înregistrate pentru un control al calităţii, iar datele dvs. personale pot fi colectate conform descrierilor de mai sus.

Vă mulţumim că vizitaţi Site-ul nostru.