Termeni de utilizare

ÎNAINTE DE A UTILIZA SITE-UL SPD ȘI ORICARE DINTRE SERVICIILE OFERITE, VĂ RUGĂM SĂ CITIȚI CU ATENȚIE ACEȘTI TERMENI DE UTILIZARE. TERMENII REGLEMENTEAZĂ UTILIZAREA DE CĂTRE DVS. A SITE-ULUI SPD, A TUTUROR MATERIALELOR DIN CADRUL ACESTUIA ȘI A SERVICIILOR NOASTRE

Ultima modificare 9 iunie 2022

Generalități

Acest site web (excluzând site-urile către care există legături) („Site-ul”) este deținut și controlat de SPD Swiss Precision Diagnostics GmbH („SPD”), o companie cu sediul în Elveția. Acesta este administrat în numele SPD de către companii terțe, inclusiv Cogeco Peer 1 Hosting. În plus, SPD, la discreția sa, poate pune la dispoziție anumite servicii în anumite țări (de exemplu, linia de asistență pentru consumatori, Careline) („Servicii”). Disponibilitatea și conținutul Serviciilor diferă de la o țară la alta. Acești Termeni de utilizare se vor aplica și canalului Clearblue de pe www.youtube.com și orice referință la Site va include și acest canal.

Prin accesarea acestui Site și a oricăruia dintre Servicii, acceptați acești Termeni de utilizare, în cea mai recentă versiune a lor, așa cum sunt postați periodic în această zonă a Site-ului. De aceea, trebuie să recitiți periodic acești Termeni de utilizare, deoarece este posibil să se fi modificat de la ultima dvs. vizită. Este posibil ca Serviciilor să li se aplice termeni suplimentari.

Site-ul și Serviciile pot fi accesate din diferite țări din întreaga lume. Deoarece fiecare dintre aceste țări are legi care pot fi diferite față de cele din Elveția, prin accesarea Site-ului și a Serviciilor, indicați faptul că acceptați că, în plus față de acești Termeni de utilizare, legile din Elveția se vor aplica exclusiv pentru toate situațiile survenite direct sau asociate cu utilizarea și conținutul Site-ului și Serviciilor. De asemenea, sunteți de acord și acceptați jurisdicția neexclusivă a instanțelor din Geneva, Elveția asupra acestor situații. Dacă nu sunteți de acord cu acești Termeni de utilizare, vă rugăm să nu utilizați Site-ul și Serviciile.

Disponibilitatea produselor

Referințele la un produs sau un serviciu în cadrul acestui Site sau în momentul oferirii Serviciilor nu constituie o ofertă de vânzare sau de furnizare a produsului sau a serviciului respectiv. Este posibil ca acest Site să facă referire la produse care nu au fost încă înregistrate sau aprobate în anumite țări. Pentru informații despre produsele disponibile în țara dvs., adresați-vă unui farmacist local. Înaintea unei achiziții, trebuie să obțineți indicații specifice cu privire la disponibilitatea și adecvarea unui anumit produs sau serviciu. Imaginile produselor au exclusiv rol de ilustrare.

Limitarea răspunderii

Acestea nu trebuie să stea la baza niciunui scop specific și nu există nicio reprezentare, garanție sau angajament, expres sau implicit, care să ateste faptul că Site-ul, toate informațiile și materialele aferente conținute în Site și toate informațiile și materialele asociate ca parte a oricăror Servicii sunt exacte, actualizate, complete, adecvate sau potrivite. Trebuie să utilizați propria judecată în evaluarea tuturor informațiilor și materialelor conexe furnizate prin Site-ul și Serviciile noastre și, utilizând aceste informații și materialele aferente, acceptați riscul ca acestea să nu fie exacte, actualizate, complete, adecvate sau potrivite pentru nevoile și cerințele dvs.

CONSULTAȚI ÎNTOTDEAUNA PERSONALUL MEDICAL CALIFICAT PENTRU SFATURI MEDICALE ȘI CITIȚI CU ATENȚIE ȘI ÎN ÎNTREGIME ETICHETA DE PE AMBALAJ ȘI PROSPECTUL CU INSTRUCȚIUNI AL TUTUROR PRODUSELOR ÎNAINTE DE UTILIZARE. NICIUNA DINTRE INFORMAȚIILE DE PE ACEST SITE, DIN MATERIALELE ȘI/SAU SERVICIILE OFERITE DE SPD, DE AFILIAȚII SĂI SAU DE FURNIZORII TERȚI NU POATE ÎNLOCUI SFATUL MEDICAL SAU O EXAMINARE REALIZATĂ DE CĂTRE PERSONALUL MEDICAL CALIFICAT.  SPD și afiliații săi nu practică medicina și nu oferă servicii sau sfaturi medicale. 

SPD și afiliații, directorii, funcționarii, angajații sau agenții săi nu vor purta responsabilitatea pentru nicio pierdere, daună sau cheltuială survenită în urma unei accesări sau utilizări a acestui Site, a informațiilor sau materialelor conținute de acesta sau de site-urile asociate acestuia, sau a Serviciilor, incluzând, fără a se limita la, o pierdere a profitului sau daune indirecte, incidentale, secundare sau punitive (chiar dacă SPD și afiliații, directorii, funcționarii, angajații sau agenții săi au fost informați cu privire la posibilitatea unor astfel de daune).

SPD își rezervă dreptul de a aduce modificări și corecturi și/sau de a suspenda accesul la acest Site și/sau la Servicii ori de câte ori SPD consideră că este necesar și fără un aviz prealabil. Site-ul și/sau Serviciile pot fi uneori indisponibile din cauza unor defecțiuni de rețea, de software sau ale furnizorilor terți, a unor actualizări sau a lucrărilor de dezvoltare. SPD nu va fi răspunzătoare dacă Site-ul și/sau Serviciile nu sunt disponibile la un moment dat, pentru o anumită perioadă, inclusiv, dar fără a se limita la, pentru eventualele daune survenite ca urmare a unei astfel de indisponibilități.

Compensații

Sunteți de acord să compensați, să protejați și să absolviți SPD, funcționarii, directorii, angajații și agenții săi de toate pierderile, cheltuielile, daunele și costurile, inclusiv onorariile rezonabile ale avocaților, care rezultă din încălcarea de către dvs. a acestor Termeni de utilizare și/sau utilizarea de către dvs. a Site-ului (inclusiv comportament neglijent sau ilicit).

Dreptul SPD de utilizare a conținutului trimis de către Utilizatori

Când încărcați sau distribuiți informații personale (de exemplu, numele, locul de reședință, adresa de e-mail, numărul de telefon și data nașterii), povești, fotografii, cunoștințe, comentarii, idei, întrebări și designuri („Conținut”) pe canalele rețelelor de socializare gestionate de SPD, care includ pagina de Facebook Clearblue®, contul de Twitter Clearblue® și contul de Instagram Clearblue® („Canalele rețelelor de socializare”), sunteți de acord ca acest conținut să fie utilizat în mod gratuit, nelimitat, pe plan mondial, de către SPD, afiliații săi și părțile terțe desemnate pentru includerea pe Site sau în orice alte materiale în orice format (digital, tipărit, rețele de socializare etc.) în scopuri promoționale și în alte scopuri.

SPD și afiliații săi vor avea dreptul, la discreția lor absolută și fără niciun preaviz, de a utiliza, de a nu utiliza, de a șterge, distribui, copia, modifica, edita, adapta, crea lucrări derivate, de a afișa public și traduce în întregime sau parțial un astfel de Conținut, fără restricții, putând oferi și altora autorizația de a face aceste lucruri. În plus, SPD va avea dreptul de a utiliza gratuit orice idei, concepte, cunoștințe sau designuri cuprinse de acest Conținut, în orice scop, incluzând, dar fără a se limita la, dezvoltarea, fabricarea, proiectarea și comercializarea produselor și altor elemente care încorporează astfel de idei, concepte, cunoștințe sau designuri.

În cazul în care trebuie să vă retrageți consimțământul pentru orice utilizare ulterioară a Conținutului, acest lucru se va aplica numai după ce SPD a primit retragerea consimțământului. Orice materiale create și comunicate anterior nu vor fi afectate.

SPD își rezervă dreptul de a selecta ceea ce consideră a fi cel mai potrivit Conținut pentru postare și nu poate oferi nicio garanție că va publica „în direct” Conținutul oferit de dvs., făcând posibilă vizualizarea pe canalele rețelelor de socializare.

Atunci când solicitați Servicii (de exemplu, Careline), vi se poate solicita să împărtășiți informații personale, cum ar fi numele, domiciliul, adresa de e-mail, numărul de telefon, informații legate de sănătate, data nașterii etc. („Informații pentru serviciu”). Prin împărtășirea Informațiilor pentru serviciu, oferiți SPD, afiliaților săi și altor companii terțe permisiunea de a utiliza aceste Informații pentru serviciu pentru a vă satisface solicitarea. În plus, este posibil ca atunci când solicitați Servicii, să fiți invitat(ă) să împărtășiți Conținut, având libertatea de a fi de acord sau de a refuza aceasta, fără niciun impact asupra Serviciilor solicitate. Dacă sunteți de acord să împărtășiți acest Conținut, se vor aplica termenii de mai sus cu privire la Conținut.

Conduita Utilizatorului

Prin utilizarea Site-ului și a Serviciilor, acceptați că informațiile pe care le oferiți sunt adevărate și precise. Informațiile trimise fără a fi solicitate, cum ar fi întrebările, comentariile sau sugestiile, prin intermediul Site-ului sau prin alte mijloace de comunicare, nu vor fi considerate confidențiale. SPD și afiliații săi nu vor avea nicio obligație față de dvs. cu privire la aceste informații.

Sunteți de acord că niciun Conținut trimis sau postat de dvs. nu va viola sau încălca drepturile unei alte persoane și nu va conține materiale calomniatoare, defăimătoare, obscene sau ilegale. Tot Conținutul postat pe canalele rețelelor de socializare poate fi monitorizat. SPD își rezervă dreptul de a îndepărta imediat orice Conținut care, în opinia sa rezonabilă, conține materiale calomniatoare, defăimătoare, obscene, frauduloase, care încalcă drepturile unei persoane, este plin de ură sau inacceptabil sau este fraudulos conform legislației aplicabile.

Drepturile de proprietate intelectuală

Drepturi de autor ©2022 SPD. Toate drepturile rezervate. Toate drepturile de autor și drepturile de proprietate intelectuală asupra textului, imaginilor, elementelor grafice, sunetelor, software-ului, „aspectului și atmosferei” generale și celorlalte materiale de pe acest Site și din materialele SPD sunt deținute de SPD și companiile afiliate (cu excepția conținutului părților terțe, identificat ca atare) sau acestea sunt incluse cu permisiunea proprietarului relevant.

Puteți răsfoi acest Site și reproduce pasaje (cu excepția conținutului părților terțe, identificat ca atare) prin imprimare, descărcare pe un hard disk și distribuire către alte persoane pentru utilizare personală, necomercială, la domiciliu. O astfel de utilizare trebuie să aibă întotdeauna un scop exclusiv informativ, iar înștiințarea privind drepturile de autor de mai sus trebuie să apară în toate reproducerile, cu o referire la Termenii de utilizare.

Nicio reproducere a unei părți a Site-ului nu poate fi vândută sau distribuită pentru beneficii comerciale și nici nu poate fi modificată sau încorporată în alte lucrări sau publicații, pe suport de hârtie sau electronic, inclusiv prin postări pe alte site-uri.

Nicio parte a acestui Site nu poate fi interpretată ca oferind, în mod implicit, prin interdicție sau în orice alt mod, vreun drept de utilizare sau vreo licență de utilizare a unui drept de autor, a unor brevete, mărci comerciale, sigle și mărci de servicii ale SPD. SPD își protejează drepturile de proprietate intelectuală conform legislației aplicabile.

Mărci comerciale

Toate mărcile comerciale, mărcile de servicii și siglele afișate pe acest Site sunt deținute sau utilizate sub licență de către SPD și afiliații săi, iar toate drepturile sunt rezervate. Fără limitare, acestea includ numele „SPD” și numele și sigla produselor, inclusiv Clearblue®, Persona®, Accu-Clear® Crystal Clear® și Fact Plus®. Utilizarea neautorizată a mărcilor comerciale, a mărcilor de servicii sau a siglelor este strict interzisă.

Site-uri la care se face trimitere

În diferite puncte în Site este posibil să vi se ofere linkuri automate către site-uri de internet ale unor părți terțe, relevante pentru un anumit aspect al acestui Site. Aceasta nu înseamnă că SPD este asociată sau susține aceste site-uri sau proprietarii lor. Deși SPD speră că aceste site-uri vor fi de interes pentru dvs., SPD și afiliații, funcționarii, directorii, angajații și agenții săi nu au nicio responsabilitate sau răspundere pentru site-urile terțelor părți, pentru informațiile cuprinse de acestea sau pentru disponibilitatea lor.

Informații despre dvs. și despre vizitele dvs. pe Site și Servicii

Procesăm informații despre dvs., conform Politicii noastre de confidențialitate. Prin utilizarea Site-ului și Serviciilor, acceptați această procesare și utilizare a informațiilor dvs., inclusiv a informațiilor personale, în conformitate cu Politica de confidențialitate.

Utilizăm modulele cookie și alte tehnologii pentru a colecta informații atunci când vizitați site-ul nostru, inclusiv adresa dvs. IP, paginile web pe care le vizualizați și link-urile pe care faceți clic, data și ora la care accesați Site-ul nostru, tipul de browser web pe care îl utilizați și site-ul de pe care v-ați conectat. Puteți șterge și refuza modulele cookie în browserul dvs. web.  . De asemenea, puteți afla mai multe despre modulele cookie accesând pagina noastră Politica privind modulele cookie.

Viruși, hacking și alte infracțiuni

Nu trebuie să utilizați abuziv Site-ul nostru prin introducerea de viruși, troieni, viermi, bombe logice sau alte materiale malițioase sau dăunătoare tehnologic. Nu trebuie să încercați să obțineți acces neautorizat la Site-ul nostru sau la orice server, computer sau bază de date conectată la Site-ul nostru.

Prin încălcarea acestei prevederi, ați comite o infracțiune. Vom raporta orice astfel de abatere autorităților competente de aplicare a legii și vom coopera cu aceste autorități, dezvăluind identitatea dvs. În cazul unei astfel de abateri, dreptul dvs. de a utiliza Site-ul va înceta imediat.

SPD, afiliații săi și furnizorii terți nu vor fi răspunzători pentru pierderile sau daunele cauzate de un atac de tip blocare distribuită a serviciului, de viruși sau alte materiale dăunătoare tehnologic care pot infecta computerul dvs., programele de computer, datele sau alte materiale cu titlu de proprietate, în urma utilizării Site-ului nostru de către dvs. sau a descărcării de către dvs. a materialelor publicate pe Site-ul nostru sau pe orice alt site web legat la Site.

Nulitate

În măsura în care vreuna dintre prevederile cuprinse în acești Termeni de utilizare este considerată ilegală, nevalidă sau inaplicabilă, aceasta va fi declarată nulă și va fi ștearsă, fără ca aplicabilitatea celorlalte prevederi să fie afectată.

Pe cine puteți contacta

Dacă aveți comentarii despre Site-ul nostru sau întrebări despre acești Termeni de utilizare, vă rugăm să ne contactați la [email protected].

Dacă aveți întrebări legate de produse, contactați Careline. Careline este administrată de afiliatul SPD, SPD Development Company Limited din Regatul Unit. Detaliile de contact Careline sunt prezentate pe Site-ul specific țării dvs., la Contact. Vă rugăm să fiți pregătit(ă) să oferiți informații despre numărul de lot de pe ambalajul produsului. Apelurile către Careline pot fi monitorizate sau înregistrate pentru un control al calității, iar informațiile dvs. personale pot fi colectate conform descrierilor de mai sus.

Mulțumim pentru vizitarea Site-ul nostru.